Galéria realizácií a nápadov ako riešiť akustiku v školských priestoroch...

Aula s panelmi Resident T profil a stropnými kazetami Štandart

Akustické riešenie prednáškovej sály panelmi Modular Frame  Product info

Drevené panely s perforáciou  Product info

Drevené panely Akufon na stenách a Panely Resident Frame v tvare knihy na strope. TU Zvolen

Školská trieda s panelmi Akufon Resident T  a panelmi Modular  CityUniv Blava

Panely Modular s Basstrapmi 120 sivej farby  VSMU Nitra

Školská trieda s panelmi Akufon Resident T  a panelmi Modular  CityUniv Blava

Akustické riešenie auly  UK Blava panelmi Modular  /steny medzi oknami/

Stena s panelmi Modular Product info

Potlačenie ozveny v auditóriu  panelmi Modular Product info  Gymnázium Žilina

Učebňa VŠMÚ na hudobné nástroje osadená basovými rezonátormi a panelmi Modular.  Strop je riešený kazetami Akustik

Stena auly Maďarskej univerzity Komárno  s červenými panelmi Modular Product info

Učebňa fary v Žiline osadená panelmi Modular

Stena: Basové rezonátory s Basstrap 120 Strop: Panel Modular /červený/  Opera BB

 

Riešenie akustiky vertikálnymi absorbérmi Baffle v jedálni.

Aplikácia čiernych panelov Modular v rôzych hrúbkach